6. JUDr. JIŘÍ SOBOTKA

JUDr. JIŘÍ SOBOTKA

64 let, advokát, bez politické příslušnosti, nymburský rodák.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po celý svůj profesní život pracuji jako advokát. Mám dva velké koníčky, stolní tenis a šachy. V obou se stále angažuji závodně a s přibývajícími léty též jako organizátor. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani politického hnutí, neuvažoval jsem ani o své účasti v komunálních volbách, i když po revoluci působili na nymburské radnici jako radní či zastupitelé moji dlouholetí kolegové – JUDr. Josef Hašek a JUDr. Bohuslav Sedlatý. S vývojem situace a po odpovědném uvážení jsem však před čtyřmi lety změnil názor a rozhodl jsem se podpořit sdružení nezávislých kandidátů Nymburk s klidem. A chci je podporovat i nadále.

1. Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat do voleb i v letošním roce?

Když jsem před čtyřmi lety poprvé kandidoval do zastupitelstva, předpokládal jsem, že je to také naposled. Hlavní motivací bylo tehdy, tak jako u řady dalších členů NsK, pomoci Tomáši Machovi vrátit se do starostenské funkce, z níž byl v roce 2016 za známých okolností vytlačen. Za uplynulé čtyři roky, kdy se podařilo realizoval řadu idejí a nápadů, jsem si uvědomil, že by bylo i nadále dobré „být u toho“, tj. pomáhat dokončit rozběhlé projekty a přispět k realizaci nových. Nápady stále máme, jak je zřejmé z našeho volebního programu.

2. Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně věnoval největší pozornost. Co je tvojí srdcovou záležitostí?

V tomto volebním období jsem měl příležitost jako zastupitel osobně podpořit řadu důležitých projektů, ať už šlo o stavbu nového plaveckého bazénu nebo třeba rozvoj nemocnice. Po celou dobu jsem pracoval v Bytové komisi Rady města Nymburka. Šlo o práci věcnou, konsensuální, akceptovanou i radou města, která se od našich doporučení odchýlila jen ve zcela výjimečných případech. Společně se starostou jsem založil tradici gratulací nejstarším občanům města, která nám, a věřím že i seniorům, přináší velkou radost. Právě tuto posledně jmenovanou aktivitu mohu označit za svou srdcovou záležitost.

3. Jakému tématu chceš ty osobně především věnovat energii v dalších letech?

Těmto činnostem se chci věnovat i nadále. Gratulace seniorům byly utlumeny covidem, nyní se znovu úspěšně rozjíždějí. Nadále bych také chtěl pracovat v bytové komisi. V zastupitelstvu chci co nejvíce přispět k realizaci našeho volebního programu. Jsem přesvědčen, že se svými právnickými zkušenostmi mohu být i nadále užitečný. Chci požádat nymburské voliče, aby k nadcházejícím komunálním volbám přistoupili bez osobních emocí a animozit a aby věcně zhodnotili, co vše se v Nymburce za uplynulé čtyři roky podařilo udělat.

Jiří Sobotka

 

Copyright © 2023 Nymburk s klidem