5. PhDr. DAGMAR SITNÁ Ph.D.

PhDr. DAGMAR SITNÁ Ph.D.

66 let, projektová managerka střední a vyšší zdravotnické školy, bez politické příslušnosti. Pochází z nedalekého Vestce. V Nymburce žije přes 40 let.

Po celý svůj profesní život se pohybuji v oblasti zdravotnictví a zdravotnického školství. Po maturitě na zdravotnické škole jsem pracovala 8 let v nymburské nemocnici jako porodní asistentka, po ukončení studia na Filozofické fakultě UK v Praze jsem začala učit na zdravotnické škole v Kolíně. Od roku 1991 jsem byla ředitelkou nymburské zdravotnické školy. Škole se dlouhodobě dobře daří a z toho mám velkou radost. Mám ale i chuť se podílet na veřejném životě v našem městě. Nápadů i energie, a to nejen v oblasti zdravotnictví a školství, mám stále dost

1. Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat do voleb i v letošním roce?

Volební roky utekly jako voda a já jsem si uvědomila, že pro plnění některých rozsáhlejších úkolů jsou 4 roky velmi krátké. Mnoho z našich plánů se nám podařilo splnit, to mě těší. Některé záměry jsme ale nestihli dokončit a z tohoto důvodu jsem se rozhodla znovu kandidovat a spolupodílet se na dokončení rozpracovaných úkolů, i na plánování a realizaci nových projektů.

2. Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně věnoval největší pozornost. Co je tvojí srdcovou záležitostí?

Nejvíce jsem se ve zmíněném volebním období věnovala oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Společně s dalšími členy Sociální a zdravotní komise se nám podařilo upravit kritéria pro přidělování programových dotací města v oblasti poskytování sociálních služeb, změnili jsme i pravidla procesu schvalování těchto dotací. Naším cílem bylo také modernizovat způsob podávání a zpracování administrativních podkladů pro proces dotačního řízení z listinné formy na formu elektronickou, i tam jsme byli úspěšní. Od příštího kalendářního roku budou již potřebné dokumenty administrovány pouze on-line formou. I když se nejedná o zásadní změnu, přispívá tato forma komunikace k zjednodušení, zefektivnění a zlevnění administrativních procesů úřadu.

3. Jakému tématu chceš ty osobně především věnovat energii v dalších letech?

V následujícím volebním období bych se znovu ráda podílela na zlepšování kvality fungování sociálních a zdravotních služeb v Nymburce včetně nyní aktuální problematiky, pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ráda bych se ale také více podílela na činnostech směřujících do oblasti podpory zdraví, sportu a volnočasových aktivit.

PhDr. DAGMAR SITNÁ Ph.D.

 

Copyright © 2023 Nymburk s klidem