4. PETR ŠMÍD

PETR ŠMÍD

53 let, železniční dispečer, bez politické příslušnosti, nymburský rodák.

M Mám dvě děti a už i vnuka. Můj volný čas zabírají mé tři koníčky - turistika, nordic walking a basketbal. Už léta fandím tomu našemu, nymburskému. Více než 20 let jezdím jako vedoucí na dětský tábor v Lásenici. Volný čas trávím většinou na výletech, kde si „čistím hlavu“ od psychicky náročné práce. Už 5 let jsem instruktorem severské chůze nordic walkingu, pro který jsou v našem krásném Polabí ideální podmínky.

1. Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat do voleb i v letošním roce?

V komunální politice už působím několik let a mohu s klidem říci, že za poslední volební období se v Nymburce udělalo opravdu mnoho, hlavně revitalizace sídliště, lávky přes Labe a kruhové objezdy na Boleslavské. Před námi je velká výzva - konečně postavit Nymburákům nový bazén. Proto jsem se rozhodl kandidovat i do dalšího volebního období, abychom mohli pokračovat v započaté práci, jako je právě zmíněná výstavba bazénu a k němu i rekonstrukce zimního stadionu.

2. Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně věnoval/la největší pozornost. Co je tvojí srdcovou záležitostí?

Jako předseda finančního výboru jsem úzce spojen s přidělováním dotací a grantů nymburským spolkům a sportovním oddílům a dělá mi radost, když vidím, že se stále najdou lidé, kteří jsou ochotni pro ostatní něco uspořádat nebo provozovat. Někdy je dost obtížné prosadit finanční podporu pro sportovní akce dětí a mládeže, a proto bych byl rád, kdyby se v dalším období pokračovalo v nastaveném trendu podpory. Srdcovou záležitostí jsou pro mne sportovní oddíly ve městě, ať už je to basketbal, volejbal, či fotbal. K těmto sportům mám sice nejblíže, ale rád podpořím i individuální sportovce, jako je například u nás tolik úspěšná kanoistika. Je potřeba vnímat, že čím více dětí se věnuje jakémukoli sportu, tím méně dětí a mládeže se nám bude toulat v ulicích města nebo sedět doma u počítačů. Již dnes existují studie, které upozorňují na zvýšený počet dětí s psychologickými problémy a sport je jedna z možností, jak těmto problémům předejít.

3. Jakému tématu chceš ty osobně především věnovat energii v dalších letech?

V dalších letech bych rád podpořil revitalizaci a větší využití parku na Ostrově k volnočasovým aktivitám.  Všeobecně bych rád, kdybychom dokázali ve městě vytvořit co nejvíce prostorů ke sportu i třeba rekreačnímu, protože je mnoho lidí, kteří si jdou zacvičit nebo zasportovat „jen tak“. Pro ně je potřeba vytvořit podmínky, a to budu dále podporovat.

Petr Šmíd

 

Copyright © 2023 Nymburk s klidem