11. MUDr. PETR PĚNIČKA

MUDr. PETR PĚNIČKA

55 let, lékař, anesteziolog, primář Zdravotnické záchranné služby Nymburk, bez politické příslušnosti, žije v Nymburce celý život.

Jsem ženatý a mám čtyři děti. Vystudoval jsem 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hned po vojně jsem nastoupil do nymburské nemocnice. S místním zdravotnictvím jsem spojen již 27 let. Ve volném čase rád rybařím a věnuji se svojí rodině.

1. Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat do voleb i v letošním roce?

Všichni Nymburáci musí vidět, že se naše město rozvíjí správným směrem. Opětovnou kandidaturou a prací pro město chci k jeho rozvoji nadále přispívat.

2. Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně věnoval/la největší pozornost. Co je tvojí srdcovou záležitostí?

Rozvoj a modernizace naší nemocnice. Mým snem je opětovné zprovoznění zaslepeného pramene zdejší minerální vody Barborka, o jehož existenci již málokdo ví.

3. Jakému tématu chceš ty osobně především věnovat energii v dalších letech?

Vybudování nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby v rámci Integrovaného záchranného centra v Drahelicích.

MUDr. PETR PĚNIČKA

 

Copyright © 2023 Nymburk s klidem