18. Mgr. Pavel Douděra

Mgr. PAVEL DOUDĚRA

31 let, historik, pedagog, průvodce, nymburský rodák.

Jsem hrdý Nymburský rodák, který má své město rád. Vystudoval jsem historii na filozofické fakultě UJEP. Již 12 let pracuji ve školství, kde se snažím popularizovat historii mezi mládeží. Mám bohaté zkušenosti z oblasti kultury, cestovního ruchu, i památkové péče. Tyto obory jsou pro mě zásadní a chci se jim dále věnovat jak profesně, tak i v práci pro město.

1. Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat do voleb i v letošním roce?

Jsem rád, že za našeho současného vedení Nymburk viditelně prosperuje a kvete, i když vím, že najdeme mnoho dalších oblastí, které lze zlepšit a inovovat. Je pro mě důležité, že existuje vůle a odvaha věci měnit a přicházet s novými projekty. Chci být nadále součástí týmu schopných a pracovitých lidí a přispívat svým dílem k rozvoji a podpoře našeho krásného města a jeho obyvatel.

2. Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně věnoval/la největší pozornost. Co je

tvojí srdcovou záležitostí?

Mojí preferovanou oblastí je kultura, školství a cestovní ruch. Srdeční záležitostí je hlavně historie, které se snažím v Nymburce opravdu věnovat a propagovat ji. Dosud se mi podařilo rozšířit průvodcovskou činnost ve městě, ta je nyní k dispozici všem zájemcům z řad návštěvníků a turistů. Mimo běžných prohlídek jsme také uskutečnili tematické kostýmované prohlídky, o které je velký zájem. Plánuji v budoucnosti tyto prohlídky zaměřit i na děti a mládež. V letošním roce se podařilo poprvé uskutečnit můj dlouhodobý záměr, zorganizovat projekt "Nymburské historické slavností". Myslím, že byl tento 1.ročník velmi zdařilý. Pro další ročník již teď plánuji další inovace a vylepšení.

3. Jakému tématu chceš ty osobně především věnovat energii v dalších letech?

V dalších letech bych rád pokračoval v nové tradici, tj. přípravě a organizaci historických přehlídek a slavností a zapojit do nich hlavně děti a mládež. Mimo těchto každoročních velkých slavností, chceme připravit několik menších akcí. Celkově budu klást důraz na organizaci akcí, které budou určeny všem věkovým kategoriím našich spoluobčanů, a kde bude zdůrazněno propojení místní kultury a historie.

Pavel DOUDĚRA

Copyright © 2024 Nymburk s klidem