17. Jiří Teper

JIŘÍ TEPER

68 let, básník, publicista, dramatik, bez politické příslušnosti, nymburský rodák

Už asi čtyřicet pět let se zabývám stále tím samým. Tedy píšu divadelní hry, básně i říkanky pro děti, občas publikuji nějaký fejeton či sloupek. Od písmenek si rád odpočinu při fotografování a tvorbě fotokoláží. Zajímám se také o lidové tradice a rád se podílím na organizaci kultury v našem městě.

1. Co stojí za tvým rozhodnutím kandidovat do voleb i v letošním roce?

Přesvědčil jsem se, že podpora Tomáše Macha, který dal naše sdružení před čtyřmi lety dohromady, byla správnou volbou. Proto budu pana starostu a jeho spolupracovníky ze sdružení podporovat nadále – i formou své kandidatury.

2. Čemu jsi v minulých čtyřech letech osobně věnoval/la největší pozornost. Co je tvojí srdcovou záležitostí?

Jsem rád, že Nymburk neztrácí svou atmosféru, svého genia loci. Naopak, podpora stávajících tradic i vytváření (staro)nových (masopust, vynášení Morany, adventní prosinec, vítání Elišky Přemyslovny, atd.) přispívá k dalšími obohacení života Nymburáků, jejich vzájemným sousedským kontaktům a společnému prožívání rytmu ročních období.

3. Jakému tématu chceš ty osobně především věnovat energii v dalších letech?

Stále je mi líto, že naše město nemá svou vlastní galerii. Máme muzeum, kino, divadlo, kulturní centrum a knihovnu. Jako jediná kulturní instituce chybí právě galerie. Vím, že nevznikne ze dne na den, ani třeba z roku na rok, nicméně Nymburk by si ji zasloužil, což budu i nadále připomínat.

Jiří TEPER

Copyright © 2023 Nymburk s klidem